App_Offline.htm

by Behlul 6. September 2011 15:29

şöyle güzel bir özellik varmış yeni öğrendım.

yayındaki sitenizde bakım yapmak yada kod atmak isterseniz

projenin  root'una App_Offline.htm atarsak iis bunu algılıyor ve hangi sayfaya istek gönderilirse gönderilsin App_Offline.htm'i gösteriyor.

Birde şöyle bir not var : iis 512kb den düşük bir dosyanız varsa iis kendi sarı sayfa hatasını gösteriyor içeriği hazırlarken buna dikkat etmelisiniz.

Tags:

Coding | Hint

HTTPServerUtility.Transfer instead of Response.Redirect

by Behlul 6. September 2011 12:30

Use HTTPServerUtility.Transfer instead of Response.Redirect

Redirect’s are also very chatty.  

They should only be used when you are transferring people to another physical web server.  

For any transfers within your server, use .transfer!  You will save a lot of needless HTTP requests.

Tags: ,

Coding | Hint

Named and Optional Parameters in C# 4.0 Video

by Behlul 5. September 2011 12:30

ref: msdn

Tags:

Coding

TSQL left join and only last row from right

by Behlul 26. January 2011 11:03
SELECT  post.id, post.title, comment.id, comment.message 
FROM    post 
OUTER APPLY 
       
( 
       
SELECT  TOP 1 * 
       
FROM    comment с 
       
WHERE   comment.post_id = post.id 
       
ORDER BY 
                date
DESC 
       
) comment 

or

SELECT  * 
FROM    ( 
       
SELECT  post.id, post.title, comment.id, comment.message, 
                ROW_NUMBER
() OVER (PARTITION BY post.id ORDER BY comment.date DESC) AS rn 
       
FROM    post 
       
LEFT JOIN 
                comment 
       
ON      comment.post_id = post.id 
       
)
WHERE   rn = 1

The former is more efficient for few posts with many comments in each;

the latter is more efficient for many posts with few comments in each.

from : http://stackoverflow.com/questions/2281551/tsql-left-join-and-only-last-row-from-right

Tags:

Coding

Find Last updated stored procedures

by Behlul 11. January 2011 10:36

SELECT name, create_date, modify_date FROM sys.objects WHERE type = 'P' order by modify_date desc

Tags:

Coding | Hint

Computed Column

by Behlul 18. October 2010 18:00

CREATE TABLE Product

(
      ProductID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
      Price Decimal NOT NULL DEFAULT 0,
      Quantity INT NOT NULL DEFAULT 0,
      TOTAL AS Price * Quantity
)

Tags:

Coding | Hint

If there is no picture show error picture

by Behlul 29. June 2010 13:30

<img src='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Resipe_Image", "upload_resize/{0}XL.jpg") %>'    height="100" width="100" border="0" alt=""    onerror="this.src='upload_resize/download.png'" />

Tags: ,

Coding | Hint

Set Sql file to Unlimited

by Behlul 31. March 2010 10:22

USE [master]

GO

ALTER DATABASE [Visitor] MODIFY FILE ( NAME = N'Visitor_log', MAXSIZE = UNLIMITED)

GO

Tags:

Coding | Hint

Shirink Database with truncate only mode

by Behlul 31. March 2010 10:09

USE VisitorLog

 GO

 DBCC SHRINKFILE('VisitorLog_log', 1)

BACKUP LOG VisitorLog WITH TRUNCATE_ONLY

DBCC SHRINKFILE('VisitorLog_log', 1)

GO

DBCC SHRINKDATABASE (VisitorLog, 0);

Tags: , ,

Coding | Hint

AspState Aktif Etmek için

by Behlul 5. January 2010 17:35

Sessionlarımızı kalıcı olarak sql de tutmak için

MSSQL'imizi kurduktan sonra

 

Comand prompt'tan

mevcut framework klasörüne erişip aşağıdaki kodu çalıştırdığımızda ilgili tabloların yartılıdığını görürürüz

 

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>aspnet_regsql.exe -ssadd -sstype p -U sa -P sasifresi -S .

Burdaki -P yi yazmazssak ilgili tabloların yaratılmadıgını göreceğiz bu aspstatelerin tempdb'sinde tutulmasını sağlar

daha fazla bilgi için;

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>aspnet_regsql.exe -?

yazarak açıklamaları okumanızı tavsiye ederim

 

şimdi web config dosyamıza

<

 

sessionState mode="SQLServer" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"
sqlConnectionString="data source=ilgiliserver; user id=kullaniciID;password=sifre"

/>


yazmamız yeterli olacaktır.

Tags: ,

Coding | Hint

Over by Partition

by Behlul 29. December 2009 05:45

SELECT *
FROM(

      SELECT  *,
                 ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY TestMasterID ORDER BY TestMasterID desc ) as pos                
       FROM
  TestDetay
      
)as Detay INNER JOIN TestMaster as Master on Master.TestMasterID=Detay.TestMasterID
Where Detay.pos >2

Tags:

Coding | Hint

Redirect after 3 seconds

by Behlul 25. December 2009 07:43

<head>
   <META HTTP-EQUIV="refresh" content="3;URL=banu.htm">
</head>

Tags:

Coding | Hint

Birazcık Sihire Nedersiniz ?

by Behlul 25. December 2009 07:37

Şöyle güzel bir site açalım. Bol resim yazı grafik falan olsun.

sonra adres çubuğuna java script kodunu kopyala yapıştır yapalım.

Şimdi boş durmayalım sayfayı kendimize göre düzenleyelim.

Sürükle bırak metodu ile herşeyi serbestce değiştirebilirsiniz.

iyi eğlenceler :)

 

javascript:void(document.body.contentEditable="true");

Tags:

Coding

window.location.href simple link works in IE but not in Firefox

by Behlul 8. December 2009 19:25

Aynı Sayfa içinde window.location.href ' le verince Firefox ve chrome da sayfa postback oluyor.

bunun yerine window.location.hash kullanılırsa sorun çözülüyor....

< a  onclick="selectTab(2);" style="cursor: pointer;"><script type="text/javascript"

$(document).ready(function(){

$(

"#tabs").tabs();

 

 });

 

function selectTab(tab) {

var $tabs = $('#tabs').tabs();

$tabs.tabs('select', tab);

var locationObj = "#tabs"; return false;

window.location.hash = locationObj;

 

 }

</script>

 

Tags: , ,

Coding | Hint

IE'nin window.attachEvent i varsa Firefox'un ....

by Behlul 6. October 2009 16:10

 if  (window.addEventListener)

         window.addEventListener('load', function, false)

else if (window.attachEvent)

 window.attachEvent('onload', function);

else if (document.getElementById)

        window.onload=function;

Tags:

Coding | Hint

Improve Stored Procedure Performance

by Behlul 9. September 2009 16:34

Sometimes even the simplest things can make a difference.  One of these simple items that should be part of every stored procedure is SET NOCOUNT ON.  This one line of code, put at the top of a stored procedure turns off the messages that SQL Server sends back to the client after each T-SQL statement is executed.  This is performed for all SELECT, INSERT, UPDATE, and DELETE statements. Having this information is handy when you run a T-SQL statement in a query window, but when stored procedures are run there is no need for this information to be passed back to the client.

By removing this extra overhead from the network it can greatly improve overall performance for your database and application.

If you still need to get the number of rows affected by the T-SQL statement that is executing you can still use the @@ROWCOUNT option.  By issuing a SET NOCOUNT ON this function (@@ROWCOUNT) still works and can still be used in your stored procedures to identify how many rows were affected by the statement.

Tags: , ,

Coding | Hint

Sql ShortCuts

by Behlul 4. September 2009 18:44

Management studio'da kısa yolları kaydetmek için Tools ==> Options ==> Keybord seçerek

istenilen tuş kombinasyonuna ister yazdığımız bir function, ister bir store procedure atayabiliyoruz.

atamadan sonra Management Studio'yu tekrar başlatmak gerekiyor...

Tags: , ,

Coding | Hint

Disable Button After Click

by Behlul 12. February 2008 07:24

 

Aklımızda, blogumuzda dursun

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

   If Not Page.IsPostBack Then

      btnEKTalepEkle.Attributes.Add(

"onclick", "btnEKTalepEkle.disabled=true;" & Me.GetPostBackEventReference(Me.btnEKTalepEkle))

  End If

Tags:

Coding | Hint

What is Project Management

by Behlul 14. January 2008 07:46

Budur....

Tags:

Coding | Hint

MultiLine TextBox MaxLength Problem & Solution

by Behlul 3. October 2007 07:30

Bildiğiniz gibi asp.net uygulamalarında textboxlara karakter sınırı koymak için maxlength adlı propertisini kullanabiliriz.

 Fakat textbox'ın textmode=multiline yapınca her nedense bu property çalışmıyor.(Bug mı acaba?)

 

Bu sorunu ekteki javascript'i kullanarak aşabiliriz.

   

    <script type="text/javascript" language="JavaScript">

    function textCounter(field,cntfield,maxlimit) {

        if (field.value.length > maxlimit)

            field.value = field.value.substring(0, maxlimit);

 

        else

            cntfield.value = maxlimit - field.value.length;

       }

    </script>

 

 

 

       <table>

           <tr>

               <td>

                   <input readonly type="text" name="Sayac" maxlength="3" value="230" style="width: 29px" />

                   Kalan karakter sayısı

               </td>

           </tr>

           <tr>

               <td>

                   <asp:TextBox runat="server" ID="txtKisitli" Width="250px" Height="100px" TextMode="MultiLine"

                       onKeyDown="textCounter(document.aspnetForm.txtKisitli,document.aspnetForm.Sayac,230)"

                       onKeyUp="textCounter(document.aspnetForm.txtKisitli,document.aspnetForm.Sayac,230)">

                   </asp:TextBox>

               </td>

           </tr>

       </table>

 

Tags:

Coding | Bug

Microsoft Tag

www.behlulbehram.com

Behlül Behram Kimdir?

2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2000 yılından günümüze kadar C, C++, VB, VB.NET, C# dilleri ile bir çok proje yaptı. Halen Türkiyenin önde gelen bilişim firmalarının birinde   "Yazılım Geliştirme Uzmanı" olarak çalışmaktadır...


Yandex.Metrica