Zelzele Deprem Servisi

by Behlul 23. July 2012 17:09

Deprem Bilgilendirme Servisi Zelzele Play Store'da

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.izbe.zelzele

 

Tags:

App_Offline.htm

by Behlul 6. September 2011 15:29

şöyle güzel bir özellik varmış yeni öğrendım.

yayındaki sitenizde bakım yapmak yada kod atmak isterseniz

projenin  root'una App_Offline.htm atarsak iis bunu algılıyor ve hangi sayfaya istek gönderilirse gönderilsin App_Offline.htm'i gösteriyor.

Birde şöyle bir not var : iis 512kb den düşük bir dosyanız varsa iis kendi sarı sayfa hatasını gösteriyor içeriği hazırlarken buna dikkat etmelisiniz.

Tags:

Coding | Hint

HTTPServerUtility.Transfer instead of Response.Redirect

by Behlul 6. September 2011 12:30

Use HTTPServerUtility.Transfer instead of Response.Redirect

Redirect’s are also very chatty.  

They should only be used when you are transferring people to another physical web server.  

For any transfers within your server, use .transfer!  You will save a lot of needless HTTP requests.

Tags: ,

Coding | Hint

Named and Optional Parameters in C# 4.0 Video

by Behlul 5. September 2011 12:30

ref: msdn

Tags:

Coding

Pivot table bloğumuzda dursun lazım olur

by Behlul 11. June 2011 02:24

Select

      *
     
from 
      
(
        
Select XmlUniqueId, XmlDurumId from XmlTemp (nolock)
    
) as  mytable pivot(
       
Count(x.XmlDurumIdFOR x.XmlDurumId IN ([1],[2],[3],[4],[5])
   
) as pivottable

Tags:

TSQL left join and only last row from right

by Behlul 26. January 2011 11:03
SELECT  post.id, post.title, comment.id, comment.message 
FROM    post 
OUTER APPLY 
       
( 
       
SELECT  TOP 1 * 
       
FROM    comment с 
       
WHERE   comment.post_id = post.id 
       
ORDER BY 
                date
DESC 
       
) comment 

or

SELECT  * 
FROM    ( 
       
SELECT  post.id, post.title, comment.id, comment.message, 
                ROW_NUMBER
() OVER (PARTITION BY post.id ORDER BY comment.date DESC) AS rn 
       
FROM    post 
       
LEFT JOIN 
                comment 
       
ON      comment.post_id = post.id 
       
)
WHERE   rn = 1

The former is more efficient for few posts with many comments in each;

the latter is more efficient for many posts with few comments in each.

from : http://stackoverflow.com/questions/2281551/tsql-left-join-and-only-last-row-from-right

Tags:

Coding

Find Last updated stored procedures

by Behlul 11. January 2011 10:36

SELECT name, create_date, modify_date FROM sys.objects WHERE type = 'P' order by modify_date desc

Tags:

Coding | Hint

Drop All Procedures

by Behlul 28. November 2010 03:01

 

SELECT 'Drop Procedure ' + SCHEMA_NAME(schema_id)+'.'+name FROM sys.procedures

 

Tags:

Hint

Computed Column

by Behlul 18. October 2010 18:00

CREATE TABLE Product

(
      ProductID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
      Price Decimal NOT NULL DEFAULT 0,
      Quantity INT NOT NULL DEFAULT 0,
      TOTAL AS Price * Quantity
)

Tags:

Coding | Hint

Detayla boğuşurken özü kaçırmayalım

by Behlul 15. October 2010 02:14

Juan, motosikleti ile Meksika sınırına gelir.
Arkasındaki iki büyük çantayı gören sınır polisi
şüphelenir ve içinde ne olduğunu sorar.

Juan: 'Yalnızca kum', diye yanıt verince

polis:  - Aç bakalım çantaları, der. 
 
Juan çantaları açar, polis didik didik kontrol etmesine
rağmen kumdan başka birşey bulamaz çantada!
Bununla yetinmeyen polis, gece yarısına kadar kumu her tür
tahlilden geçirtir ancak saf kumdan başka birşey yoktur!

Polis, çantalarını Juan'a geri verir ve
sınırdan geçmesine  izin verir. 
 
Ertesi gün Juan Motosikletinin arkasında iki büyük
çantayla tekrar sınırda belirir. Polis Juan'ı
gene durdurur, didik didik arar, birşey bulamaz ve Juan'ı
serbest bırakmak zorunda kalır. 

Bu olay, polis emekli
olana dek yıllarca devam eder! 
Bir gün emekli polis Meksika'da bir barda otururken
Juan'ın içeri girdiğini görür ve derhal yakasına yapışır;

-Senin yıllardır birşeyler kaçırdığından eminim. Çıldıracağım 
Geceleri uyku uyuyamıyordum senin yüzünden. Lütfen
anlat bana ne kaçırdığını. Aramızda kalacağına emin olabilirsin. 

Juan gülümseyerek yanıtlar: 
'Motosiklet'

DETAYLA BOĞUŞURKEN ÖZÜ KAÇIRMAYALIM 

 

Tags:

Life

Web config dosyasının kalıtımını engellemek için

by Behlul 11. October 2010 17:09

Web config dosyasının kalıtımını engellemek için Root daki web config içerisine eklenmesi gereken kodlar;

 

 

 

 <location path="." inheritInChildApplications="false">

       <system.web>

             .

             .

             .

       </system.web>

 </location>

      

Tags: ,

Hint

If there is no picture show error picture

by Behlul 29. June 2010 13:30

<img src='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Resipe_Image", "upload_resize/{0}XL.jpg") %>'    height="100" width="100" border="0" alt=""    onerror="this.src='upload_resize/download.png'" />

Tags: ,

Coding | Hint

Running console application as hidden

by Behlul 8. June 2010 00:55

Change the Output type in your VS.NET project properties to Windows Application.

Tags:

Hint

Unable to start debugging on the web server. An authentication error occurred while communicating with the web server

by Behlul 11. May 2010 01:01

İlginç ve can sıkıcı olan "Unable to start debugging on the web server. An authentication error occurred while communicating with the web server" bu hata studio 2005 sp1 yuklenince karşıma çıktı..

klasik olarak dosya hakları web config deki debug mode gibi yazılımcının aklına gelicek her turlu ayarı tek tek defalarca kontrol ettim...

Fakat Tamer Hocam'ın da yardımıyla daha detaylı bir araştırma yapınca bunun bir bug olduğunu ve ancak register ayarlarını değiştirince düzelebileceğini fark ettim.

izlediğim yol şöyle;

Yöntem 1: ana bilgisayar adları (NTLM kimlik doğrulaması isteniyorsa tercih edilen yöntem) belirtin

Geri döngü adresine eşlenir ve Web sitelerinin bilgisayarınıza bağlanabilir ana bilgisayar adlarını belirtmek için şu adımları izleyin:

 1. Başlat ' ı tıklatın, Çalıştır ' ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde, bulun ve aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulup tıklatın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\LSA\MSV1_0
 3. Msv1_0 sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve sonra Çok Dizeli Değer ' i tıklatın.
 4. BackConnectionHostNames yazın ve ENTER tuşuna basın.
 5. BackConnectionHostNames sağ tıklatın ve Değiştir ' i tıklatın.
 6. Değer verisi kutusuna, ana bilgisayar adını veya yerel bilgisayardaki ve Tamam'ı tıklatın siteleri için ana bilgisayar adlarını yazın.
 7. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın ve IISAdmin hizmetini yeniden başlatın.

Yöntem 2: geri döngü onay (az önerilen yöntem) devre dışı bırak

İkinci yöntem geri döngü onay DisableLoopbackCheck kayıt defteri anahtarı ayarlanarak devre dışı bırakmaktır.

DisableLoopbackCheck kayıt defteri anahtarını ayarlamak için şu adımları izleyin:

 1. Başlat ' ı tıklatın, Çalıştır ' ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde, bulun ve aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulup tıklatın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA
 3. Lsa sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve DWORD değeri ' ni tıklatın.
 4. DisableLoopbackCheck yazın ve ENTER tuşuna basın.
 5. DisableLoopbackCheck sağ tıklatın ve Değiştir ' i tıklatın.
 6. Değer verisi kutusuna 1 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 7. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Tags:

Bug

SQL DATENAME Function

by Behlul 7. April 2010 18:54

SELECT GETDATE()

SELECT DATENAME(year, GETDATE())
SELECT DATENAME(yy, GETDATE())
SELECT DATENAME(yy, GETDATE())


SELECT DATENAME(quarter, GETDATE())
SELECT DATENAME(qq, GETDATE())
SELECT DATENAME(q, GETDATE())

SELECT DATENAME(month, GETDATE())
SELECT DATENAME(mm, GETDATE())
SELECT DATENAME(m, GETDATE())


SELECT DATENAME(dayofyear, GETDATE())
SELECT DATENAME(dy, GETDATE())
SELECT DATENAME(y, GETDATE())


SELECT DATENAME(day, GETDATE())
SELECT DATENAME(dd, GETDATE())
SELECT DATENAME(d, GETDATE())


SELECT DATENAME(week, GETDATE())
SELECT DATENAME(wk, GETDATE())
SELECT DATENAME(ww, GETDATE())


SELECT DATENAME(hour, GETDATE())
SELECT DATENAME(hh, GETDATE())


SELECT DATENAME(minute, GETDATE())
SELECT DATENAME(mi, GETDATE())
SELECT DATENAME(n, GETDATE())


SELECT DATENAME(second , GETDATE())
SELECT DATENAME(ss, GETDATE())
SELECT DATENAME(s, GETDATE())


SELECT DATENAME(millisecond , GETDATE())
SELECT DATENAME(ms, GETDATE())

 

Tags:

Set Sql file to Unlimited

by Behlul 31. March 2010 10:22

USE [master]

GO

ALTER DATABASE [Visitor] MODIFY FILE ( NAME = N'Visitor_log', MAXSIZE = UNLIMITED)

GO

Tags:

Coding | Hint

Shirink Database with truncate only mode

by Behlul 31. March 2010 10:09

USE VisitorLog

 GO

 DBCC SHRINKFILE('VisitorLog_log', 1)

BACKUP LOG VisitorLog WITH TRUNCATE_ONLY

DBCC SHRINKFILE('VisitorLog_log', 1)

GO

DBCC SHRINKDATABASE (VisitorLog, 0);

Tags: , ,

Coding | Hint

2 yaka 1 köprü biraz da bulut...

by Behlul 22. February 2010 15:19

Tags:

Photo

İşte Film İşte Sinema Bileti

by Behlul 19. February 2010 21:10

 2010’un tepeüstü’nde ! avrupanın orta yerinde aldığımız bilete bak ya ! !!

Olay şudur;

    İnternetten biletler satın alınır,
   biletleri sinema gişelerinin yakınındaki kiosktan almak için hamlede bulunulur...
   Kiosk arızalanır.
   Gişedeki görevliden yardım istenir.
  Görevli bileti son model yazıcısından basar ve verir..

İşte bilet. :)

Tags:

Life

Issız ve Beyaz

by Behlul 5. February 2010 22:24

Tags:

Photo

Microsoft Tag

www.behlulbehram.com

Behlül Behram Kimdir?

2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2000 yılından günümüze kadar C, C++, VB, VB.NET, C# dilleri ile bir çok proje yaptı. Halen Türkiyenin önde gelen bilişim firmalarının birinde   "Yazılım Geliştirme Uzmanı" olarak çalışmaktadır...


Yandex.Metrica